18 czerwca 2009 r. Drukuj
Podpisano w Urzdzie Marszakowskim w odzi umow o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju pomidzy Samorzdem Wojewdztwa dzkiego a Lokaln Grup Dziaania ?Nad Drzewiczk?, wybran jako jedna z 20 LGD w wojewdztwie dzkim do realizacji LSR w dziaaniu Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
LGD ?Nad Drzewiczk? reprezentowa Prezes Zarzdu ? Pan Andrzej Krzyanowski oraz Wiceprezes Zarzdu Pani Zofia Pecyna.