2 czerwca 2009 r. Drukuj
Uchwa Nr 811/09 z dnia ? 2 czerwca 2009 r. Zarzd Wojewdztwa dzkiego dokona wyboru lokalnych grup dziaania (LGD) do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007- 2013. Na licie wybranych znalaza si rwnie nasza Lokalna Grupa Dziaania "Nad Drzewiczk" - uplasowalimy si na 5 miejscu w rankingu!! Teraz czekamy na podpisanie umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007 -2013. Oznacza to, i do 2013 r przewidziana kwota dofinansowania projektw lokalnych, zgodnych z Lokaln Strategi Rozwoju, realizowanych na obszarze Lokalnej Grupy Dziaania dla gminy Drzewica wynosi 1.667.812,00 z.