Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
W dniach 5-12 padziernika 2013r. Sekretariat Regionalny KSOW Wojewdztwa dzkiego we wsppracy z Izb Rolnicz Wojewdztwa dzkiego, zorganizowa wyjazd studyjny Wgry?Rumunia. Oferta wyjazdu skierowana bya do przedstawicieli LGD oraz rolnikw z terenu wojewdztwa dzkiego, specjalizujcych si gwnie w produkcji zwierzcej.
Uczestnicy wizyty mogli zapozna si z systemem doradztwa rolniczego na Wgrzech i w Rumunii, systemem dopat bezporednich oraz najczstszymi problemami i sposobami ich rozwizywania.
W Debreczynie na Wgrzech odbyo si spotkanie z agencj patnicz na Wgrzech ? MVH (Agencja Rolnicza i Rozwoju Obszarw Wiejskich), Narodow Izb Rolnictwa i Narodow Agencj Ekonomiki Rolnictwa. W Satu-Mare w Rumunii odbyo si spotkanie z przedstawicielami Agencji Patniczej, Rozwoju Obszaru Wsi i Rybowstwa (APIA) oraz spotkanie z lokalnymi grupami dziaania G.A.L., w czasie ktrego uczestnicy mogli wymieni si dowiadczeniami w zakresie finansowania i rozliczania unijnych projektw. Mieli take moliwo zapoznania si z moliwociami rozwoju agroturystyki, a take z aktywizacj mieszkacw i rozwijaniem ich przedsibiorczoci..
Wyjazd by dla uczestnikw okazj do zwiedzenia winnic, przetwrni winogron, strusiej farmy, czy gospodarstw nastawionych na produkcj mleka i misa woowego. Zapoznano si rwnie z produkcj owczarsk. Polscy rolnicy degustowali potrawy regionalne, jak rwnie mogli zobaczy pokaz tacw i przypiewek ludowych. Strony zadeklaroway ch wsppracy na wielu paszczyznach.
 
W dniach 23-27 wrzenia 2013 r. Polska Sie LGD zorganizowaa wyjazd studyjny na Wgry pn. ?Wymiana dowiadcze i podsumowanie programu Leader 2007-2013 oraz perspektywa finansowania na lata 2014-2020?. Zakres tematyczny wyjazdu obejmowa nastpujce zagadnienia:
  1. Wytyczenie waciwego kierunku wsplnych dziaa polskich i wgierskich lokalnych grup dziaania.
  2. Zdobycie informacji know-how w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich.
  3. Wycignicie wnioskw z realizacji programu Leader w latach 2007-2013 w Polsce i na Wgrzech oraz zdobycie wiedzy na temat procedur realizacji programu Leader w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.
 
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna do" po raz trzeci przystpuje do realizacji na terenie Gminy i Miasta Drzewica lokalnej akcji zbirki plastikowych zakrtek na rzecz Funduszu pomocowego dla Mieszkacw Gminy Drzewica. Tegoroczna akcja rozpocznie si 30 wrzenia 2013 roku i potrwa do dnia 20 czerwca 2014 roku. Celem akcji jest organizacja doranej pomocy finansowej dla mieszkacw Gminy Drzewica bdcych w potrzebie, promocja dziaa ekologicznych na rzecz rodowiska naturalnego, a take integracja zespow harcerskich, przedszkolnych, szkolnych, zakadw pracy oraz parafii. Akcja polega na zbirce plastikowych zakrtek z napojw, pynw do naczy, do pukania, do prania, antyperspirantw i dezodorantw oraz plastikowych wieczek z wszelkich kremw.
Akcj zbirki zakrtek mona prowadzi na terenie placwek owiatowych, placwek opiekuczo-wychowawczych, zakadw pracy, urzdw lub innych instytucji dostpnych dla ogu spoeczestwa za zgod administratora lub osoby zarzdzajcej obiektem. Aby utworzy oficjalny punkt zbirki zakrtek w placwce naley dostarczy do siedziby DCW "Ofiarna do" zgoszenie, ktre przesyamy w zaczniku. Akcj mona rozpocz z chwil uzyskania potwierdzenia rejestracji punktu zbirki. Koordynatorem wewntrznym akcji jest osoba wyznaczona przez dyrektora/kierownika placwki/instytucji lub przedsibiorstwa.
Zachca si organizatorw akcji do organizowania happeningw informujcych o akcji w poczeniu z promocj dziaa ekologicznych i jednoczesn moliwoci udzielenia pomocy osobom potrzebujcym.

Pobierz:
ZGOSZENIE [.pdf]
REGULAMIN [.pdf]
Z powaaniem,
Dominik Niemirski
Prezes Zarzdu
 
Z inicjatywy Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk? dnia 28 sierpnia na sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyo si spotkanie z mieszkacami, ktrzy chcieliby w sposb aktywny uczestniczy w procesie tworzenia koncepcji przebiegu szlakw do uprawiania turystyki pieszej. Na pocztku sierpnia czonkowie Zarzdu LGD na jednym z posiedze wstpnie wyznaczyli szlak na mapach. Wytyczono wwczas trzy rnej dugoci trasy - ok. 5-10-15 km ze wsplnym pocztkiem i kocem przy Orodku Sportu i Rekreacji w Drzewicy. Najkrtsza z tras miaa przebiega wok Zalewu. Dwie pozostae trasy miay wie w wikszoci drogami lenymi: pierwsza w stron urawiej Gry, czciowo czerwonym szlakiem, a druga w stron rzeki Brzuni. Nie podjto jednak ostatecznej decyzji co do przebiegu tras, gdy pada sugestia, i dobrze byoby zapozna si z opini mieszkacw, ktrzy ju uprawiaj ten rodzaj turystyki.
Decyzja o zorganizowaniu konsultacji spoecznych bya suszna bo rodowe spotkanie okazao si bardzo owocne. Ostatecznie ustalono, i wszystkie trzy trasy bd miay wsplny START i MET przy Orodku Sportu i Rekreacji (OSiR) nad Zalewem Drzewickim.

Pierwsza z nich
, ta najkrtsza prowadzi bdzie wok Zalewu.
Druga: wzdu toru kajakowego, ulic Braci Kobylaskich do ulicy Sowackiego, nastpnie w stron Zakociela, ulic Kiliskiego i len drog do ulicy Szkolnej przez oba osiedla w kierunku OSiR.
Trzecia trasa prowadzi ma poprzez miejscowoci: Jelnia, Radzice Due, czciowo czerwonym szlakiem przez Werwk i Strzyw nad zalew.
 
23 sierpnia 2013r.
ZAPROSZENIE

Zarzd LGD ?Nad Drzewiczk? zaprasza osoby, ktre chciayby aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia koncepcji przebiegu szlakw do uprawiania Nordic Walking na terenie gminy Drzewica.

Termin: 28 sierpnia 2013 r.; godz. 15.00.
Miejsce: Biuro LGD ?Nad Drzewiczk?, Drzewica, ul. Stanisawa Staszica 22, pok. 37.
 
22 sierpnia 2013r.
Przyjani potrzebni od zaraz

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Wojewdztwa dzkiego zaprasza do wzicia udziau w V edycji konkursu ?Przyjazna Wie" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu rodkw unijnych.
Do udziau w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentw, ktrzy zrealizowali projekty wspierajce rozbudow infrastruktury technicznej i spoecznej na obszarach wiejskich wojewdztwa dzkiego, wspfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, poczwszy od dnia 1 maja 2004 r.
Konkurs realizowany jest w dwch etapach:
  • regionalnym,
  • oglnopolskim.
Warunkiem udziau w konkursie jest zakoczenie projektu przed upywem terminu skadania formularzy zgoszeniowych do I etapu konkursu, tj. do 20 wrzenia 2013 r.

Laureaci etapu regionalnego otrzymaj atrakcyjne nagrody ufundowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Wojewdztwa dzkiego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie si z regulaminem konkursu oraz wypenienie i odesanie formularza zgoszeniowego wraz z wymaganymi zacznikami do dnia 20 wrzenia 2013 r. na adres:

Urzd Marszakowski Wojewdztwa dzkiego
Departament Funduszu Rozwoju Obszarw Wiejskich
al. Pisudskiego 8
90-051 d
z dopiskiem ?Przyjazna Wie?


Wicej informacji o konkursie mona znale na stronie internetowej Sekretariatu Regionalnego KSOW Wojewdztwa dzkiego:
http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/4610-przyjazni-potrzebni-od-zaraz.html
 
12 sierpnia 2013r.
Dnia 6 sierpnia 2013 r. w Biurze LGD "Nad Drzewiczk" odbyo si zebranie Zarzdu LGD. Jego celem byo opracowanie przebiegu szlaku do uprawiania turystyki pieszej, w szczeglnoci Nordic Walking. Wytyczenia szlaku LGD ?Nad Drzewiczk? podja si we wsppracy z inn grup dziaajc na terenie woj. dzkiego, tj. LGD ?STER?. Przedsiwzicie ma zosta zrealizowane i sfinansowane w ramach dziaania 4.21 ?Wdraanie projektw wsppracy? Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Projekt zakada wytyczenie ok. 150 km. tras do Nordic Walking przez teren 5 gmin nalecych do obu grup. Na kad z gmin wchodzcych w skad danej LGD przypada bdzie po ok. 30 km. trasy. Wstpny projekt zakada poprowadzenie przez gmin Drzewica 3 rnej dugoci tras. Wiemy jednak, e na naszym terenie jest wiele osb, ktre ju korzystaj z tej formy rekreacji. Jeli osoby te maj jakie sugestie, dotyczce wyznaczenia tras, to prosimy o kontakt z Biurem LGD (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; tel. 48 375 6724). Prawdopodobnie pod koniec sierpnia zorganizujemy spotkanie z mieszkacami, ktrzy chcieliby mie wpyw na ksztat planowanego szlaku turystycznego. O terminie spotkania z pewnoci poinformujemy.

W zaczeniu wstpny projekt - ZOBACZ.
 
9 sierpnia 2013r.
W imieniu Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki chciaabym serdecznie zaprosi Pastwa do udziau w projekcie szkoleniowo-doradczym ?Inspirujce lekcje doskonalenia wewntrznego dla Liderw organizacji pozarzdowych!?
Zapraszamy liderw oraz aktywnych czonkw organizacji pozarzdowych zarejestrowanych na terenie wojewdztwa dzkiego. Projekt kierowany jest szczeglnie do organizacji modych, o niskich przychodach, z obszarw wiejskich i miejscowoci do 25 000 mieszkacw.
W projekcie przewidziane s trzy bezpatne 3-dniowe wyjazdy na terenie wojewdztwa dzkiego. Kady wyjazd to 30h szkole z nastpujcych zakresw tematycznych: rozwj umiejtnoci liderskich, rozwijanie postaw przedsibiorczych oraz tworzenie i zarzdzanie projektami. Kady wyjazd obejmuje rwnie sesje Coachingu Indywidualnego. Projekt jest wietn okazj do integracji liderw oraz dziaaczy organizacji pozarzdowych z wojewdztwa dzkiego. W czasie wyjazdw kady z uczestnikw bdzie objty ubezpieczeniem.

W zaczniku przesyam informacj odnonie projektu w formie ulotki z dodatkowymi informacjami do umieszczenia na stronie internetowej oraz formularz zgoszeniowy.
Formularze zgoszeniowe prosimy przesya na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 30 sierpnia, w tytule maila wpisujc ?Zgoszenie ? FIO 2013?
Wszelkich dodatkowe informacje mona uzyska pod wskazanym wyej adresem e-mail oraz pod nr: 535-448-035.

Do pobrania:
formularz zgoszeniowy .[pdf]
regulamin [.pdf]
 
1 sierpnia 2013r.
27 lipca Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa kolejn z zaplanowanych na ten rok imprez promocyjnych, tj. II Spyw Kajakowy po Drzewiczce. Przedsiwzicie zostao sfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Dziki temu udzia w imprezie nie wiza si z poniesieniem przez uczestnikw adnych kosztw. Celem imprezy bya promocja programu poprzez propagowanie turystyki kajakowej jako aktywnej formy wypoczynku, promowanie walorw turystycznych rzeki Drzewiczki oraz integracja uczestnikw. Trasa spywu, podobnie jak ubiegoroczna, liczya okoo 10 km rzek z Drzewicy do Nieznamierowic.
Ok. 200 m przed met chtni mogli zmierzy si ze sob w konkurencjach sportowych. Na odcinku ok. 200 m. rozegrano wycig w trzech kategoriach: K2-mix, K2-women oraz K-2 men. Jak si pniej okazao o sukcesie decydoway sekundy. Po trudach kajakowania, uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do Drzewicy, gdzie na terenie domkw letniskowych przy torze kajakowym odbyo si uroczyste podsumowanie imprezy, ognisko oraz rozdanie medali i nagrd w postaci sprztu rekreacyjno-turystycznego.
W kategorii K-2 mix pierwsze miejsce i zoty medal zdobyli: Dorota Reszelewska i Tomek Chaubiski, srebro: Ewelina Wawryniuk i Waldek Bruch, natomiast brz wywalczyli: Ela Kamionka i Dominik Niemirski.
W kategorii K-2 women pierwsze miejsce wywalczya dwjka w skadzie: Monika Madej i Alicja Zikowska, srebro przypado Irenie Grzybek i Agacie Zara, natomiast brz ? Dorocie uckiej i Monice Kalunej.
W kategorii K-2 men zoty medal wywalczya dwjka: Karol Winiewski i Karol ucki, srebro zdobyli ? Pawe Byk i ukasz Jackowski.
Organizatorzy, podobnie jak w zeszym roku, przewidzieli take medale dla najbardziej innowacyjnej technicznie druyny spywu. W tej kategorii zwycistwo przypado dwjce kajakarek: Danuta Jaciubek i Marianna Matysiak.
Kliknij zdjcie aby zobaczy fotogaleri.
 
25 lipca 2013r.
23 lipca na sali konferencyjnej UGiM w Drzewicy odbyo si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?. Celem spotkania by wybr projektw do dofinansowania. W wyniku ogoszonego przez LGD konkursu w ramach dziaania "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw" do Biura LGD wpyny dwa wnioski na czn kwot dofinansowania 178 757,50 z.
Pierwszy wniosek zoony zosta przez P. Krystyn Lach, cel projektu: Zakup urzdze gastronomicznych i stworzenie stanowiska pracy.
Drugi wniosek zoy P. Micha Skrzypek, cel projektu: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO Z WEWNTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ WYKOCZENIE I DOPOSAENIE LOKALU, KTRE UMOLIWI ROZSZERZENIE OFERTY GASTRONOMICZNEJ LOKALU, KTRE PRZYCZYNI SI DO WZROSTU DOCHODW I UMOCNIENIA POZYCJI NA RYNKU.
W wyniku przeprowadzonej oceny operacji pod wzgldem zgodnoci z Lokaln Strategi Rozwoju oraz speniania kryteriw wyboru, oba wnioski zostay pozytywnie rozpatrzone przez Rad LGD. Decyzj jej czonkw projekt zoony przez P. Krystyn Lach otrzyma redni 32,44 pkt., natomiast projekt zoony przez P. Michaa Skrzypka - 43,33 pkt.
 
23 lipca 2013r.
Uprzejmie informujemy Pastwa, e zosta wydany trzeci, w tym roku numer elektronicznego pisma PROWieci. Pismo dostpne jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) w katalogu PROGRAMY PROW 2007-2013 w zakadce PROWieci i podzakadce 2013 oraz Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich(www.ksow.gov.pl), w zakadce PROWieci. Ze wzgldw technicznych zrezygnowalimy z bezporedniego przesyania numerw do wybranych beneficjentw.
Mamy nadziej, e PROWieci pomagaj w lepszym przepywie informacji pomidzy instytucjami i organizacjami zaangaowanymi w realizacj Programu, a take pozwalaj na dotarcie z aktualn informacj o jego realizacji do beneficjentw PROW 2007-2013.
W przygotowywanych numerach staramy si take informowa Pastwa o przebiegu prac nad nowym programem, ktry bdzie realizowany po roku 2014.

Redakcja PROWieci
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarw Wiejskich
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 7 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

wrzesień 2020
pwścpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

LGD w TVP