Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
16 marca 2010 r. PDF Drukuj Email
24 marca 2010 roku w sali widowiskowej Miejskiego Orodka Kultury w Sulejowie przy ul. Bonie 10, odbdzie si spotkanie z pracownikami Wydziau Turystyki Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego w odzi.

Program spotkania:
 1. Program rozwoju turystyki w wojewdztwie dzkim na lata 2007-2020, a mikroprzedsibiorczo.
 2. Kierunki rozwoju turystyki w subregionach wojewdztwa dzkiego.
 3. Rozwj systemu szlakw turystycznych w oparciu o atrakcje i usugi turystyczne.
 4. Szansa dla agroturystyki - informacja o konkursie "Zota Grusza".
 5. Informacja o projektach turystycznych oraz sucych turystyce realizowanych przez poszczeglne LGD w 2010 r. (informacja ze strony LGD).
Po kadym punkcie przewidziana jest dyskusja i wolne wnioski.
Osoby, chcce wzi udzia w spotkaniu (zwizane z turystyk, przedsibiorcy, samorzdowcy, potencjalni beneficjenci) proszone s o kontakt z biurem LGD ?Nad Drzewiczk? tel. (48) 375 6724.
Zapewniamy transport w obie strony.
 
PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk" ogasza nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji:

 • ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw",
 • ?mae projekty?.

Pena informacja o naborze wnioskw znajduje si w pliku obok, a wymagane dokumenty do jego zoenia znajduj si w dziale Konkursy>>Leader.
 
10 marca 2010 r. PDF Drukuj Email
LGD ?Nad Drzewiczk? wystpia do Urzdu Marszakowskiego w odzi z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomoci informacji o moliwoci skadania za jej porednictwem wnioskw o przyznanie pomocy w zakresie dziaa przewidzianych na I kwarta 2010 r., tj.:
 1. ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? - limit dostpnych rodkw 75 tys. z.
 2. ?maych projektw?, tj. operacji, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi - limit dostpnych rodkw 90 tys. z.
 
10 marca 2010 r. PDF Drukuj Email

W siedzibie Urzdu Marszakowskiego w odzi podpisana zostaa Umowa Przyznania Pomocy w ramach dziaania ?Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja? objtego PROW na lata 2007-2013.
Tego samego dnia podpisany zosta rwnie aneks do Umowy ramowej z dnia 18 czerwca 2009 r. Urzd Marszakowski w odzi zatwierdzi zmiany zaproponowane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziki temu LGD ?Nad Drzewiczk? moe zacz realizowa nabory zaplanowane na rok 2010.
Osobami upowanionymi do podpisania umw z ramienia LGD byli: Pan Andrzej Krzyanowski - Prezes LGD ?Nad Drzewiczk? oraz Pani Zofia Pecyna - Wiceprezes.

 
19 lutego 2010 r. PDF Drukuj Email
LGD ?Nad Drzewiczk? wystpia do Urzdu Marszakowskiego w odzi z wnioskiem o zaakceptowanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Jak tylko aneks do umowy zostanie podpisany, LGD wystpi do UM w odzi z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomoci informacji o moliwoci skadania za jej porednictwem wnioskw o przyznanie pomocy w zakresie dziaa przewidzianych na pierwszy kwarta 2010 r., tj.: ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? oraz ?mae projekty.
 
18 lutego 2010 r. PDF Drukuj Email
W sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy, odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?.
Celem spotkania byo podjcie uchway w sprawie przyjcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?Nad Drzewiczk?. Wspomniane zmiany byy niezbdne do tego, aby LGD moga realizowa zaplanowane na rok 2010 nabory w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju?.

Harmonogram planowanych na rok 2010 naborw przedstawia si nastpujco:
I kwarta:
 • ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? - limit dostpnych rodkw 75 tys. z.,
 • ?Mae projekty? - limit dostpnych rodkw 90 tys. z.,
II kwarta:
 • ?Odnowa i rozwj wsi? - limit dostpnych rodkw 400 tys. z.,
IV kwarta:
 • ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej? - limit dostpnych rodkw 75 tys. z.,
 
28 stycznia 2010 r. PDF Drukuj Email
W siedzibie Urzdu Marszakowskiego w odzi odbyo si spotkanie z partnerami KSOW. Uczestnikw spotkania przywitaa Pani Maria Kaczorowska Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarw Wiejskich. Pani Dyrektor przedstawia sprawozdanie z realizacji Planu dziaania KSOW w 2009 roku.
W dalszej czci spotkania Pani Magorzata Sibiska - pracownik Sekretariatu KSOW poinformowaa zebranych o moliwoci wspfinansowania dziaa wynikajcych z Planu dziaania KSOW Wojewdztwa dzkiego na lata 2010-2011.
 
16 grudnia 2009 r. PDF Drukuj Email
Uchwaa nr I/02/09 LEADER w sprawie przyjcia listy rankingowej projektw rekomendowanych do dofinansowania, w ramach konkursu I/2009 dziaanie: ?ODNOWA I ROZWJ WSI? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwaa nr I/01/09 LEADER w sprawie uznania projektu nr 1/I/09 w ramach dziaania ?Odnowa i Rozwj Wsi? za zgodnego z Lokaln Strategi Rozwoju oraz zatwierdzenia wyniku gosowania w sprawie oceny operacji.

 

 
16 grudnia 2009 r. PDF Drukuj Email

Informacja o wynikach konkursu I/2009, DZIAANIE ?ODNOWA I ROZWJ WSI ?
objtego PROW na lata 2007-2013

W zwizku z ogoszonym naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? w zakresie operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania: ?Odnowa i rozwj wsi?, do biura LGD ?Nad Drzewiczk? wpyn jeden wniosek na ww. konkurs.
Wniosek, ktremu nadano nr 1/I/09, zosta zoony przez Gmin i Miasto Drzewica, tytu projektu: ?Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku stranicy OSP w m. Dbrwka z przeznaczeniem na wietlic wiejsk?, wnioskowana kwota pomocy - 357 204,00 z.
16 grudnia 2009 roku o godz. 13.30 odbyo si posiedzenie Rady LGD w sprawie wyboru projektw do finansowania. Na pierwsze z posiedze, dotyczcych wyboru operacji do dofinansowania, stawili si wszyscy czonkowie Ciaa Decyzyjnego - Rady. Wniosek zosta pozytywnie rozpatrzony przez Rad LGD ?Nad Drzewiczk?. W wyniku przeprowadzonej oceny operacji pod wzgldem zgodnoci z LSR oraz speniania kryteriw wyboru, otrzyma on 25,5 pkt. a tym samym zaj 1 miejsce na licie rankingowej wnioskw.
23 grudnia 2009 roku wniosek wraz z zacznikami oraz niezbdn dokumentacj, wpyn do Urzdu Marszakowskiego w odzi gdzie pozytywnie przeszed wstpn weryfikacj formaln.

 
1 i 4 grudnia 2009 r. PDF Drukuj Email
Na pocztek grudnia 2009 r. Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaplanowaa zorganizowanie dwch spotka aktywizujcych spoeczno lokaln. Pierwsze ze spotka odbyo si 1 grudnia w wietlicy szkolnej Publicznej Szkoy Podstawowej w miejscowoci Radzice Due. Drugie spotkanie miao miejsce w wietlicy wiejskiej przy OSP w Zakocielu. Organizatorzy zapoznali zebranych z celami lokalnej grupy dziaania. Omwiono podejcie LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Przedstawiono te rol Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Dziaania. Zebrani zapoznali si z warunkami, trybem przyznawania oraz wypaty pomocy finansowej w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Due zainteresowanie wzbudzia kwestia ?maych projektw?, w szczeglnoci zakres pomocy, kwalifikowalno kosztw.
 
27 listopad 2009 r. PDF Drukuj Email

27 listopada 2009 roku w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyo si szkolenie dla czonkw Rady LGD, Zarzdu i pracownikw biura. Szkolenie poprowadzone zostao przez dowiadczonego wykadowc z firmy szkoleniowej Bajor Consulting, Pani Ann Walas. Tematyka obejmowaa dziaania PROW na lata 2007-2013, jak rwnie moliwoci pozyskiwania rodkw ze rde zewntrznych. Agenda szkolenia obejmowaa rwnie charakterystyk dziaa osi III oraz ?mae projekty?. Omwiono take zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni2122232425DalejOstatnie »

Strona 23 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

lipiec 2020
pwścpsn
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

LGD w TVP