Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
19 czerwca 2017r.

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o moliwoci skadania wnioskw o przyznanie pomocy w ramach tzw. grantw. O rodki finansowe w wysokoci 5-50 tys. z. mog ubiega si przede wszystkim organizacje pozarzdowe.

Zakres tematyczny operacji:

  • Wzmocnienie kapitau spoecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy spoecznoci lokalnej w zakresie ochrony rodowiska i zmian klimatycznych, take z wykorzystaniem rozwiza innowacyjnych - zobacz wicej...
  • Promowanie obszaru objtego LSR, w tym produktw lub usug lokalnych - zobacz wicej...

Termin skadania wnioskw: 30.06.2017 r. - 14.07.2017 r.

 
8 czerwca 2017r.
Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski oraz Prezes Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica Maria Smolarska serdecznie zapraszaj mionikw sportowej rywalizacji na regaty kajakowe pn. ?Drzewickie slalomy?. Zawody odbd si w dniu 17 czerwca 2017 r. (sobota), start o godz. 10.00.
Zadanie pn. ?Drzewickie slalomy? jest wspfinansowane ze rodkw Wojewdztwa dzkiego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.


 
1 czerwca 2017r.
LGD "Nad Drzewiczk" we wsppracy z Urzdem Gminy i Miasta zorganizowaa dziewit edycj Drzewickiego Rajdu Pieszego "Z kijami albo bez"

Adrenalina w dolinie Brzuni

Cykliczna impreza ma na celu propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica i ssiednich gmin. Za kadym razem gromadzi liczne grono mionikw pieszych wdrwek.
Nie inaczej byo w ciep i soneczn sobot, 27 maja. Na zbirk obok starego myna przy ul. J. Sowackiego stawio si 58 piechurw w rnym wieku - od kilkuletnich dzieci po dorosych. Nie zabrako uczniw szk podstawowych, gimnazjalistw, nauczycieli oraz rodzicw. Byy nawet dwie mamy z wzkami. Zorganizowane grupy wystawiy SP im. Polskich Olimpijczykw i WZT w Drzewicy.
Zebranych powita gwny organizator rajdu, prezes LGD "Nad Drzewiczk" Andrzej Krzyanowski, ktry przeprowadzi odpraw, rozdajc mapki z numerami startowymi. Po godzinie 10.00 kolumna wyruszya na tras (nieco inn ni w ubiegym roku). Funkcj przewodnika peni Mateusz Kwaniak, natomiast rol tzw. czerwonej latarni Witold Chotecki. Wz techniczny zapewnili straacy z OSP w Dbrwce.
Po przejciu kadki na Drzewiczce i mostu na Brzuni przy ul. W. Sikorskiego piechurzy weszli do lasu, obierajc kurs na poudnie. Szli urokliw dolin Brzuni i czciowo szlakiem Hubala wzdu granicy wojewdztw dzkiego i mazowieckiego. Pokonali tory kolejowe linii Tomaszw Maz. - Radom, by w Bielinach ponownie wkroczy na teren leny. W pobliu tartaku midzy Bielinami a Gielniowem zawrcili na pnoc w kierunku Drzewicy.
Trzeba przyzna, e trasa okazaa si nie tylko atrakcyjna krajobrazowo, ale i wymagajca fizycznie. Miaa co z surwiwalu - kilka stromych podej, mocno piaszczystych odcinkw oraz dzikich przepraw przez rzek, ktre daway naprawd duy zastrzyk adrenaliny. Mimo niemaego wysiku oraz tncych komarw nikt nie narzeka, bo humory dopisyway i szo si znakomicie.
Na met usytuowan na tzw. ziemi ognistej niedaleko ulicy W. Sikorskiego caa grupa dotara ok. godz. 14.30. GPS pokaza, e w trakcie marszu pokonaa prawie 12,5 km.
Na lenej polanie rozpalono ognisko. przy ktrym mona byo zregenerowa siy, posilajc si pieczonymi kiebaskami. Pniej przyszed czas na zabawy sprawnociowe, jak zawsze bardzo emocjonujce. Tym razem gr byy dziewczta. W konkurencji rzutw balonem indywidualnie najlepsza okazaa si Olga Kowalska, natomiast w duetach wygraa para Maja Stolarczyk - Aleksandra Wjcik. Rzut szyszk do celu przynis triumf Aleksandrze Wjcik, natomiast rzut jajkiem parze Oliwia Smolarek - Izabela Nowak.
Podczas podsumowania imprezy zwyciczynie odebray nagrody rzeczowe. Pozostay sprzt sportowo-rekreacyjny a take gadety promocyjne gminy zostay rozlosowane wrd startujcych. Tradycyjny puchar dla najmodszego uczestnika rajdu przypad 3-letniej Mai Jaciubek. Nagrody zostay zakupione ze rodkw UGiM oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych.
Na zakoczenie prezes Krzyanowski podzikowa wszystkim za udzia w rajdzie i bardzo sympatyczn atmosfer. Zaprosi na kolejne akcje turystyczno-rekreacyjne organizowane przez nasz LGD.
Autor tekstu: red. Waldemar ?pe? Pczkowski
Tekst opublikowany dziki uprzejmoci Tygodnika Opoczyskiego.
 
15 maja 2017r.

Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?
zaprasza wszystkich mionikw pieszych wdrwek na 9. edycj Drzewickiego Rajdu Pieszego ?Z kijami albo bez?, ktra odbdzie si 27 maja 2017 r. 14-kilometrowa trasa wiodca gwnie terenami lenymi powinna okaza si bardzo atrakcyjna dla wszystkich uczestnikw Rajdu. Na uczestnikw rajdu czekaj oprcz piknych krajobrazw czekaj m.in. atrakcje w postaci konkursw. Nie zabraknie losowania tzw. ?szczliwego numerka?. Szczegy dotyczce wydarzenia znajd Pastwo w zacznikach.
Do pobrania:
 
31 marca 2017r.

 
23 marca 2017r.
Kolejna inicjatywa LGD "Nad Drzewiczk", propagujca turystyk piesz jako form aktywnego wypoczynku, okazaa si strzaem w dziesitk

Aktywne walentynki na zanieonym szlaku

W sobot, 11 lutego odby si I Walentynkowy Rajd Pieszy, zorganizowany przez Lokaln Grup Dziaania "Nad Drzewiczk" oraz Urzd Gminy i Miasta pod patronatem Tygodnika Opoczyskiego. Mimo do duego mrozu zgromadzi szedziesicioro uczestnikw - od przedszkolakw po seniorw. Nie zabrako dzieci z rodzicami, zorganizowanych grup uczniw Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpijczykw i Gimnazjum im. Jana Pawa II, przedstawicieli Warsztatu Terapii Zajciowej, a take pa i panw uprawiajcych nordic walking.

Oficjalne otwarcie miao miejsce na orliku. Zebranych powita prezes LGD "Nad Drzewiczk" Andrzej Krzyanowski, ktry przedstawi program dnia i rozda mapki z numerkami startowymi. Kilkanacie minut po godz. 10.00 piechurzy wyruszyli na zanieon tras. Funkcj przewodnika peni Waldemar Pczkowski, kolumn rajdu zamyka Witold Chotecki, natomiast pomoc medyczn suya Irena Kwiecie. Trzeba przyzna, e szo si znakomicie. Od rana wiecio soce, dlatego minusowa temperatura nie dawaa si tak mocno we znaki.
Pierwsza cz trasy prowadzia ulic Stawow, ciek pieszo-rowerow oraz gruntow drog wzdu brzegw jeziora. Po przejciu przez drog powiatow w Dbrwce piechurzy weszli do lasu i niedugo pniej mieli okazj zaobserwowa rodzin saren. Pod koniec czwartego kilometra odbyli pierwszy duszy postj, ktry wykorzystali na yk gorcej herbaty i posilenie si. Przed nimi by bowiem najciszy, dwukilometrowy odcinek pod grk. Dodatkow trudno stanowia znaczna pokrywa niena.
Oczywicie im wikszy wysiek, tym wiksza rado, dlatego zdobywaniu urawiej Gry towarzyszyy umiechy na twarzy. Modzie wesza zboczem stromym (zachodnim), natomiast starsi agodniejszym (poudniowym). Wszyscy wysuchali legendy o urawiach, opowiedzianej przez prezesa LGD, a chtni przystpili do zawodw biegowych. Na gr najszybciej wbieg Ariel Kasiski.
Po krtkim odpoczynku piechurzy rozdzielili si. Zgodnie z zapowiedziami, kilkunastoosobowa grupa wybraa powrotny szlak w kierunku Drzewicy, reszta ruszya dalej na pnoc. Jeszcze podkrcia tempo i na dziewitym kilometrze dotara do krzya stojcego na rozstaju lenych drg. Tu nastpi kolejny postj, podczas ktrego dominoway wesoe zabawy na niegu.
Trasa powrotna obejmowaa szlak LGD (na dziesitym kilometrze tempo byo najszybsze - 1 km w cigu 7 min i 52 s), a pniej - od wysokoci urawiej Gry - odcinki w kierunku Dbrwki i Drzewicy. Na met usytuowan na skraju lasu przy ul. Pnocnej grupa dotara dokadnie o godz. 14.00. Jak si okazao, pokonaa 16,7 km, notujc czas 3 godz. i 9 min (bez wliczania przerw na odpoczynek) ze redni prdkoci 5,3 km/h.
Dziki straakom OSP w Dbrwce rozpalono ognisko, przy ktrym mona byo si ogrza i upiec kiebaski. Rozegrano take konkurencj rzutu jajkiem w parach. Emocji i miechu nie brakowao. Ostatecznie wygraa druyna Daria Urbaczyk - Antek Kwaniak.
Podczas oficjalnego podsumowania bardzo udanej imprezy nagrodzono zwycizcw i uhonorowano najmodszych uczestnikw - Lenk Kucharczyk i Mateusza Mazura (rocznik 2010). Wrd wszystkich piechurw rozlosowano sprzt sportowo-turystyczny ufundowany przez Urzd Gminy i Miasta, gadety promocyjne oraz kupony na zakup sodyczy.
Ju na zakoczenie prezes Krzyanowski zaprosi na kolejny pieszy rajd, ktry odbdzie si wiosn na trasie prowadzcej urokliw dolin Brzuni. LGD planuje rwnie organizacj spywu kajakowego, a by moe i rajdu rowerowego. Zapowiada si aktywny rok.
Tekst opublikowany dziki uprzejmoci Tygodnika Opoczyskiego.
 
16 lutego 2017r.

Szanowni Pastwo

Niebawem ruszaj nabory w ramach programu LEADER w nowej perspektywie finansowej. W zwizku ze zmian przepisw dotyczcych wyboru LGD, Gmina i Miasto Drzewica przystpia do LGD "Dolina Pilicy", aby jej mieszkacy mogli skada wnioski w ramach przedmiotowych konkursw.
W zwizku z przystpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na lata 2014-2020, a co za tym idzie zamiarem ogaszania naborw wnioskw o powierzenie grantw w ramach projektw grantowych zapraszamy sotysw, przedstawicieli lokalnych stowarzysze, fundacji, jednostek sektora finansw publicznych, a take mieszkacw obszaru dziaania Stowarzyszenia Dolina Pilicy, na spotkanie informacyjne, dziki ktremu dowiedz si Pastwo jak skutecznie ubiega si o pozyskanie rodkw na realizacj zada.

Zachcamy do wzicia udziau w spotkaniu.

Termin: 06.03.2017
Godzina: 16.00 - 20.00
Miejsce:
Regionalne Centrum Kultury
ul. Stawowa 27 A
26-340 Drzewica


Zobacz plan spotkania [.pdf]

Zobacz informacje o spotkaniu [.pdf]

 
1 lutego 2017
Walentynkowy rajd pieszy

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski
oraz Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zapraszaj wszystkich mionikw pieszych wdrwek na ?Walentynkowy Rajd Pieszy?, ktry odbdzie si w sobot, 11 lutego 2017 r.

Organizatorzy zaplanowali 2 trasy: 15 i 12 ? kilometrow. Szlak wiodcy gwnie terenami lenymi powinien okaza si bardzo atrakcyjny dla wszystkich uczestnikw rajdu. Na uczestnikw rajdu jak zwykle czekaj atrakcje w postaci konkursw sportowych, czy wsplnego pieczenia kiebasek przy ognisku. Zgoszenia udziau w rajdzie przyjmowane s do 9 lutego (czwartek), godz. 12.00, start 11 lutego, godz. 10.00 na Orliku. Patronat medialny nad wydarzeniem obj Tygodnik Opoczyski TOP. Szczegy dotyczce rajdu znajd Pastwo w zacznikach.

Serdecznie zapraszamy!Do pobrania:

 
30 stycznia 2017r.
Szanowni Pastwo!

Dziennik dzki rozpocz plebiscyt polegajcy na wyborze gosami czytelnikw i internautw osoby do tytuu ?CZOWIEK ROKU 2016 POWIATU OPOCZYSKIEGO". Informujemy, e po raz drugi do tego zaszczytnego tytuu zosta nominowany Prezes Zarzdu Drzewickiego Centrum Wolontariatu ?Ofiarna do" Dominik Niemirski. Lista dokona Dominika jest bardzo duga i obfituje w wiele pomylnie zrealizowanych inicjatyw na rzecz rodowiska lokalnego oraz regionu. Integracja spoecznoci lokalnej, pomoc osobom potrzebujcym, wydarzenia kulturalne i edukacja midzypokoleniowa... s to obszary jego wyjtkowej aktywnoci. Niewtpliwie najwikszym jego osigniciem jest powoanie stowarzyszenia Drzewickie Centrum Wolontariatu ?Ofiarna do", ktremu prezesuje od 2010 roku. Zachcamy do udostpnienia tej informacji oraz gosowania na Dominika.

Link do gosowania - kliknij TUTAJ.

Gosowanie odbywa si bdzie za pomoc SMS Premium [Aby zagosowa, wylij SMS o treci: COP.9 na numer 72355 (koszt 2,46 z z VAT)] oraz za porednictwem aplikacji internetowej Facebook poprzez kliknicie na odpowiedni przycisk. Gosowa mona codziennie do 24.02.2017 do godz. 21.59.

 
7 grudnia 2016r.

Duga i wyczerpujca trasa, znakomita pogoda oraz wietna atmosfera - tak mona oceni przebieg I Rajdu Pieszego "Andrzejkowy survival", zorganizowanego przez Lokaln Grup Dziaania "Nad Drzewiczk" oraz Urzd Gminy i Miasta

Zdyli przed zim i pobili rekord


Propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku naley do priorytetowych celw drzewickiej LGD. Stowarzyszenie regularnie organizuje rajdy po okolicy, cieszce si wrd mieszkacw niesabnc popularnoci. "Andrzejkowy survival" stanowi kontynuacj imprez skierowanych do mionikw pieszych wdrwek.

 

Pierwsza edycja rajdu o tej nazwie odbya si w minion sobot, 26 listopada. W porwnaniu z ubiegoroczn wypraw przeprowadzon w podobnym terminie, miaa jeszcze lepsz frekwencj. Zgromadzia 64 osoby w rnym wieku - od dzieci po seniorw. Jak zawsze dopisali uczniowie Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpijczykw. Byli te gimnazjalici oraz przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajciowej a nawet Przedszkola Samorzdowego.Po godz. 9.30 wszyscy stawili si na zbirce obok orlika. Zostali powitani przez prezesa LGD "Nad Drzewiczk" Andrzeja Krzyanowskiego, otrzymujc mapki i wod mineraln. Zgodnie z planem, o godz. 10.00 wyruszyli na tras. Przewodnikiem by Waldemar Pczkowski, kolumn rajdu zamyka Witold Chotecki, penic funkcj tzw. latarni, a pomoc medyczn suya Irena Kwiecie.
Trzeba przyzna, e piechurzy mieli szczcie do pogody. W sobot byo rzeko, ale jeszcze bez mrozu (kilka stopni powyej zera), a co najwaniejsze nie padao. Po nocnych mgach od rana wiecio soce, dziki czemu szo si znakomicie. Pierwsza cz trasy prowadzia ulic Stawow, ciek pieszo-rowerow i wzdu brzegw jeziora. Po przejciu przez drog powiatow w Dbrwce grupa wesza do lasu, by na pitym kilometrze skierowa si ku Radzicom Maym. Dwa kilometry dalej z polnej drogi odbia na pnocny wschd i ju lasem - malowniczym i pagrkowatym szlakiem - dotara na urawi Gr. Licznik przebytych kilometrw przekracza wtedy cyfr dziewi.To bya jednak dopiero poowa trasy. Druga cz marszruty okazaa si rwnie wymagajca - gwnie z powodu narastajcego zmczenia. Najpierw wioda na poudnie, pniej obok Domku Myliwskiego i w kierunku darw, a nastpnie na zachd i w kocu do Drzewicy.
Na met usytuowan na skraju lasu przy ul. Pnocnej piechurzy dotarli o godz. 14.00. Jak si okazao, pokonali 18,5 km, co jest rekordem rajdw LGD. Zanotowali czas 3 godz. i 28 min (bez wliczania przerw na odpoczynek) oraz redni prdko 5,5 km/h. Wszystkim nale si wielkie brawa!
Na zmczonych, ale zadowolonych uczestnikw rajdu czekay kolejne atrakcje. Przy ognisku rozpalonym przez straakw OSP w Jelni mona byo si ogrza, piekc kiebaski, chleb czy ziemniaki. Rozegrano take konkurencje sprawnociowe z nagrodami ufundowanymi przez Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Urzd Gminy i Miasta. W konkursie skakanki na czas wygraa Klaudia Smolarek, w rzucie szyszk Karolina Bkiewicz,a rzut jajkiem przynis triumf druynie Bartek Regua - Maciek Bartos. Podczas podsumowania rajdu zwycizcy konkursw otrzymali sprzt sportowo-turystyczny. Kilkadziesit nagrd oraz gadetw promocyjnych rozlosowano wrd wszystkich zebranych. Puchar dla najmodszego uczestnika rajdu odebra 6-letni Mateusz Mazur. Organizatorzy pogratulowali piechurom rekordu i kondycji, dzikujc za wzorow wspprac na trasie oraz mi atmosfer. Oczywicie zaprosili na przyszoroczne rajdy LGD. Najbliszy ju w maju.Tekst i fotografie - Waldemar Pczkowski (TOP Opoczyski).
 
21 listopada 2016r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski oraz Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich mionikw pieszych wdrwek na 1 edycj rajdu pieszego pn.: ?Andrzejkowy survival?, ktry odbdzie si 26 listopada 2016r.
15-kilometrowy szlak wiodcy gwnie terenami lenymi powinien okaza si bardzo atrakcyjny dla wszystkich uczestnikw rajdu. Zaplanowana trasa jest do wymagajca, a aura rwnie okaza si moe kapryna, dlatego koniecznie naley przyj w odpowiednim stroju, zwracajc uwag przede wszystkim na obuwie, ktre bez problemu poradzi sobie z ewentualnym botem na trasie. Na uczestnikw rajdu jak zwykle czeka mnstwo atrakcji w postaci konkursw i zawodw sportowych, a do osb, ktre niekoniecznie widz si w roli faworytw tych konkurencji, by moe umiechnie si szczcie w losowaniu. Zgoszenia udziau w rajdzie potrwaj do 24 listopada (czwartek), godz. 12.00. Patronat medialny nad wydarzeniem obj Tygodnik Opoczyski TOP. Szczegy dotyczce rajdu znajd Pastwo w zacznikach.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 3 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

wrzesień 2020
pwścpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

LGD w TVP