Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
22 stycznia 2013r.
21 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej UGiM w Drzewicy odbyo si pierwsze zebranie Rady LGD "Nad Drzewiczk". Rada Lokalnej Grupy Dziaania na kolejn dwuletni kadencj zostaa wybrana 23 listopada przez walne zebranie czonkw LGD. Z uwagi na du ilo poruszanych wwczas zagadnie, do ukonstytuowania si organu decyzyjnego stowarzyszenia doszo dopiero teraz. Przewodniczc Rady ponownie zostaa Beata Cholewa. Na wiceprzewodniczc wybrano Anet Niemirsk, natomiast funkcj sekretarza peni bdzie Maria Bilenc. Jako czonkowie zwyczajni do Rady weszli: Pawe Byk, Danuta Jaciubek, Renata Kauna, Maria Teresa Nowakowska, Janusz Reszelewski i Halina Winiewska.
 
19 stycznia 2013r.
W Wiewirczynie odbyo si seminarium pt.: ?Metody aktywizacji, budowania kapitau spoecznego, komplementarnoci i zintegrowania". Seminarium zostao zorganizowane przez Centrum Aktywnoci Lokalnej z Warszawy, a miao na celu opracowanie strategii rozwoju i dziaa Lokalnych Grup Dziaania. Celem seminarium byo wypracowanie innowacyjnych sposobw pracy LGD na rzecz rozwoju obszarw wiejskich. Przedstawione zostay teoretyczne podstawy z zakresu aktywizacji i mobilizowania ludzi do dziaania. Spotkanie byo okazj do podsumowania zrealizowanych przez poszczeglne grupy dziaa.
 
16 listopada 2012r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzia w Krakowie organizuje w dniu 27.11.2012 r. szkolenie nt. "GMO w rolnictwie szansa czy zagroenie".
Szkolenie przeznaczone jest dla osb zawodowo zwizanych z rolnictwem oraz zainteresowanych tematyk GMO. W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie najbardziej obiektywna wiedza na temat GMO. W tym celu organizatorzy zaprosili na szkolenie przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego, ktrzy przybli uczestnikom zagadnienie od strony naukowej. W trakcie szkolenia przedstawione zostan rwnie wytyczne polityki regionalnej odnoszce si do GMO w rolnictwie oraz stanowisko IHAR i Stowarzyszenia "Midzynarodowa Koalicja dla Ochrony polskiej Wsi".
Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmujcy wyywienie, serwis kawowy oraz dydaktyk wynosi 104,00 z brutto.
Istnieje moliwo rezerwacji miejsc noclegowych (odpatnie), po wczeniejszym zgoszeniu tego faktu podczas rekrutacji.
Szkolenie odbdzie si w siedzibie CDR Oddzia w Krakowie ul. Meiselsa 1.
 
13 listopada 2012r.
Na portalu KSOW zamieszczono informacj dotyczc cyklu szkole realizowanych w ramach programu ?Modzie w dziaaniu?, adresowanych do modych ludzi w wieku 16?24 lat, ktrzy dziaaj wczajc si w ycie swoich wsi i spoecznoci lokalnych. Wicej informacji pod adresem: http://ksow.gov.pl/news/entry/3660-szkolenie-dla-mlodziezy-dzialaj-skuteczn.html
 
12 listopada 2012r.
10 listopada 2012 r. Lokalna Grupa Dziaania ??Nad Drzewiczk? zorganizowaa I Drzewicki Rajd Pieszy ?Z kijami albo bez?? Impreza zostaa sfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Jej celem bya promocja PROW (2007-2013) poprzez aktywny wypoczynek.
Na starcie stano 60 uczestnikw i tyle samo przekroczyo lini mety. Na trasie Rajdu przygotowano dla uczestnikw liczne atrakcje, m.in. ognisko z pieczonymi kiebaskami, konkursy sprawnociowe, w tym bieg na nartach po trawie oraz bieg w parach na trzech nogach. Rozegrany zosta take konkurs wiedzy o LGD. Na laureatw czekay atrakcyjne nagrody w postaci kijw trekingowych, karimat oraz terminarzy.
Impreza zakoczya si na terenie Orodka Sportu i Rekreacji. Tutaj, przy gorcej grochwce podsumowano imprez i rozdano laureatom nagrody. Kliknij zdjcie aby zobaczy fotogaleri.
 
7 listopada 2012r.
Wysza Szkoa Finansw i Informatyki im. prof. J. Chechliskiego w odzi jest Realizatorem Projektu ?Szansa na biznes II? wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Celem projektu jest wyonienie do dofinansowania najlepszych pomysw na nowy biznes. Projekt zakada udzielenie ze rodkw UE dofinansowania w wysokoci do 20 tys. z na zaoenie wasnej dziaalnoci gospodarczej.

Dofinansowanie mog otrzyma osoby, ktre:
  • maj pomys na zaoenie wasnej firmy,
  • zamieszkuj obszar wojewdztwa dzkiego,
  • s bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i nie ukoczyy 25 roku ycia.
Szczegy dotyczce realizacji projektu ?Szansa na biznes II? znajduj si na stronie internetowej www.szansanabiznes2.wsfi.edu.pl.
 
5 listopada 2012r.
17-19 padziernika w Nieborowie miaa miejsce konferencja nt.: ?Zrwnowaony rozwj obszarw wiejskich wojewdztwa dzkiego na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo?. Jej celem byo podniesienie wiadomoci ekologicznej i promocja idei zrwnowaonego rozwoju, a take nawizanie wsppracy oraz wymiana dowiadcze. Konferencja skadaa si z trzech moduw: sesji plenarnej, sesji wyjazdowej oraz warsztatw proekologicznych.
 
3 listopada 2012r.

Lokalna Grupa Dziaania "Nad Drzewiczk" zaprasza na I Drzewicki Rajd Pieszy "Z kijami albo bez..."

Dla wszystkich uczestnikw:

  • posiek regeneracyjny (ognisko z pieczonymi kiebaskami, grochwka),
  • szansa na zdobycie nagrd.

Uczestnicy objci s ubezpieczeniem NNW oraz OC. Dzieci do 16 lat mog bra udzia w rajdzie pod opiek osoby dorosej lub za pisemn zgod rodzica bd opiekuna prawnego.

Zapisy:
Biuro LGD ?Nad Drzewiczk?, ul. Staszica 22, pok. 37
tel. (48) 375 6724
lub poprzez formularz dostpny do pobrania na stronie: www.lgd-drzewica.pl, wysany e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Do pobrania:
FORMULARZ ZGOSZENIOWY [.pdf]
REGULAMIN RAJDU [.pdf]

 
2 listopada 2012r.
10 padziernika 2012r. na sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyo si kolejne ze szkole, jakie LGD ?Nad Drzewiczk? adresuje do osb zainteresowanych podjciem bd rozwiniciem prowadzonej ju dziaalnoci gospodarczej.
Z bezpatnego szkolenia mogli skorzysta mieszkacy gminy Drzewica oraz osoby, ktre planuj utworzenie miejsc pracy na tym terenie. A wszystko to w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Na zaproszenie odpowiedziao kilka osb. To wanie dla nich dziaanie ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? szczegowo omwia Pani Anna Kopczyska - pracownik Orodka Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddzia w Opocznie.
 

11 listopada w Drzewicy wystartuje sztafeta 11.11.11.11.12. Jest to oglnopolska inicjatywa promujca wolontariat, jako nowoczesn form patriotyzmu. To hod ludziom, ktrzy pomagajc innym, pracujc spoecznie zmieniaj nasze mae ojczyzny w miejsca, w ktrych yje si lepiej, barwniej i ciekawiej. Zapraszamy cae rodziny, dzieci, modzie, osoby starsze, przedstawicieli organizacji, instytucji - dosownie wszystkich do udziau w biegu 11 listopada.
Szczegy akcji i formularz zgoszeniowy poniej.

Projekt sztafeta 11.11.11.11.12

 


 

 
ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich zainteresowanych podjciem bd rozwiniciem prowadzonej ju dziaalnoci gospodarczej do udziau w bezpatnym szkoleniu, dotyczcym pozyskiwania funduszy europejskich w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" Osi 4 LEADER, objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Szkolenie poprowadzi pracownik Orodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie.

Termin - 10 padziernika 2012 r. (roda) godz. 10.00
Miejsce - sala konferencyjna Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy (I pitro)
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni11121314151617181920DalejOstatnie »

Strona 11 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

lipiec 2020
pwścpsn
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

LGD w TVP