Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
10 czerwca 2018 r.

Zaprzyjanione drzewickie stowarzyszenie - Ludowy Klub Kajakowy Drzewica - organizuje w dniu 17 czerwca 2018 r. zawody pn. "IV DRZEWICKIE SLALOMY".

Tym razem oprcz zawodnikw z caej Polski do rywalizacji mog przystpi kajakarze amatorzy - turyci.

Zadanie wspfinansowane jest ze rodkw Wojewdztwa dzkiego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Szczegy dostpne s tutaj.

Zachcamy do udziau bd kibicowania zawodnikom!

 
21 maja 2018r.
Leny spacer po tamie w druga sobot czerwca!

Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? serdecznie zaprasza na rajd pieszy dolin rzeki Brzunia poczony z warsztatami chodzenia po tamie slackline.
Impreza rekreacyjna, ktra odbdzie si w dniu 9 czerwca 2018 r. (sobota) organizowana jest w ramach projektu pn. ?Dzie dobry ze slackline!?, jednego z 10. wydarze realizowanych w ramach projektu grantowego pt. ?Lokalne imprezy nonikiem promocji potencjau obszaru Doliny Pilicy? w zakresie promowania obszaru objtego LSR, w tym produktw lub usug lokalnych ze rodkw poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.
Slackline polega na balansowaniu i chodzeniu po tamie zawieszonej pomidzy dwoma punktami ? w tym przypadku pomidzy drzewami. Slackline ma wiele zalet, z ktrych najwaniejsze to wiczenie rwnowagi, doskonay trening mini i sposb na odreagowanie stresu, poniewa slackline przynosi nie tylko korzyci fizyczne, ale take mentalne.
Warsztaty poprowadzi Maciej Borucz, jeden z prekursorw slackline w Polsce. Na licie jego osigni widnieje midzy innymi rekord Guinessa oraz mistrzostwo Polski w trickline 2012. Jest on licencjonowanym sdzi oraz instruktorem slackline z bardzo bogatym dowiadczeniem, dlatego o poziom szkolenia moemy by spokojni.
Na uczestnikw wydarzenia czeka rwnie ognisko z pieczeniem kiebasek oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Udzia w wydarzeniu jest bezpatny.
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona do 100 osb!!!
Warunkiem udziau w rajdzie i warsztacie jest wypenienie deklaracji oraz owiadcze znajdujcych si w zaczeniu. Termin zakoczenia rekrutacji mija 1 czerwca, godz. 11.00. Zgoszenia przyjmowane s w biurze LGD ?Nad Drzewiczk?, Staszica 22 lub elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Mona rwnie zadzwoni pod numer 607347536, aby dokona rezerwacji, co nie zwalnia z obowizku dostarczenia papierowej wersji deklaracji we wskazanym wyej terminie.
Regulamin rajdu oraz regulamin konkurencji do pobrania.

Zapraszamy !!!

Projekt ?Dzie dobry ze slackline!? skierowany jest do mieszkacw obszaru LGD ?Dolina Pilicy?, tj. mieszkacw gmin: Drzewica, Powitne, Opoczno, Sawno, Inowdz, Mniszkw, Rzeczyca, Aleksandrw, Czerniewice, Lubochnia, Przedbrz, Sulejw, Tomaszw Mazowiecki, Wielgomyny i Wolbrz.
 
8 maja 2018r.
Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? serdecznie zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ktre odbdzie si w dniu 16 maja 2018 r. (roda), godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisawa Staszica 22.

Proponowany porzdek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie proponowanego porzdku obrad.
3. Przyjcie porzdku obrad.
4. Wybr przewodniczcego, sekretarza oraz protokolanta zebrania.
5. Sprawdzenie kworum i prawomocnoci zebrania.
6. Wybr komisji skrutacyjnej.
7. Wybr komisji uchwa i wnioskw.
8. Przedstawienie:
a) sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci LGD ?Nad Drzewiczk? za rok 2017;
b) sprawozdania finansowego wraz z informacj dodatkow z dziaalnoci LGD ?Nad Drzewiczk? za rok 2017.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjcie uchwa w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci LGD ?Nad Drzewiczk? za rok 2017;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacj dodatkow z dziaalnoci LGD ?Nad Drzewiczk? za rok 2017.
11. Przedstawienie sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
12. Podjcie uchwa w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?;
b) udzielenia absolutorium Zarzdowi LGD ?Nad Drzewiczk?;
c) przyjcia uproszczonych zasad sporzdzania sprawozda finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
13. Wybr czonkw wadz statutowych stowarzyszenia:
a) Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?;
b) Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
14. Podjcie uchwa w sprawie:
a) wyboru czonkw Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?;
b) wyboru czonkw Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
15. Ukonstytuowanie si Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
16. Wolne wnioski, sprawy rne.
17. Zamknicie Zebrania.

Z uwagi na wano zagadnie przewidzianych w programie obrad, prosimy o niezawodne przybycie.
 
23 marca 2018r.
W sobot, 24 lutego - tydzie pniej ni planowano - odby si II Walentynkowy Rajd Pieszy, zorganizowany przez Lokaln Grup Dziaania "Nad Drzewiczk" oraz Urzd Gminy i Miasta pod patronatem Tygodnika Opoczyskiego

nieg i mrz piechurom niestraszne


Podobnie jak w ubiegym roku drzewiccy piechurzy trafili na pikn, typowo zimow aur. Od rana pada obfity nieg, a mrz nie by jeszcze tak dokuczliwy - temperatura powietrza wynosia kilka stopni poniej zera.


Nic dziwnego, e i frekwencja dopisaa. Rajd zgromadzi 55 uczestnikw - od dzieci po seniorw. Nie zabrako zorganizowanych grup uczniw Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpijczykw, rodzicw, przedstawicieli Warsztatu Terapii Zajciowej, a take osb uprawiajcych nordic walking a nawet bieganie (Bogdan Piekarski).
Ju tradycyjnie oficjalne otwarcie miao miejsce na orliku. Rozpoczo si minut ciszy. W ten sposb piechurzy uczcili pami Zofii Sadowskiej - wieloletniej przewodniczcej Koa Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw w Drzewicy a zarazem wspzaoycielki LGD "Nad Drzewiczk" i przewodniczcej komisji rewizyjnej.
Zebranych powita prezes LGD Andrzej Krzyanowski, ktry przedstawi program dnia, rozda mapki z numerkami startowymi i omwi kwestie bezpieczestwa. Kilkanacie minut po godz. 10.00 kolumna wyruszya na zanieon tras. Funkcj przewodnika peni Waldemar Pczkowski, natomiast kolumn rajdu zamyka Witold Chotecki.
Trzeba przyzna, e marszruta w niegu i mrozie miaa swj niepowtarzalny klimat. Jej pierwsza cz prowadzia ulic Stawow, ciek pieszo-rowerow, gruntow drog wzdu brzegw jeziora i asfaltow na Dbrwk. Po przejciu drogi powiatowej piechurzy weszli do lasu i niemal w tym samym miejscu co przed rokiem mieli okazj zaobserwowa liczn rodzin saren.
Na szstym kilometrze dotarli do pierwszego punktu docelowego - urawiej Gry, ktr pokonano dwoma zboczami. Modzie wesza na szczyt zboczem stromym (zachodnim), natomiast starsi agodniejszym (poudniowym). Na grze wszyscy wysuchali legendy o urawiach, ktr tym razem opowiedziay uczennice Ala Kaluna i Oliwia Pyzik, otrzymujc gromkie brawa.
Wedug wstpnych planw na urawiej Grze miano rozdzieli si na dwie grupy. Mniej zaprawieni piechurzy mogli ruszy w kierunku powrotnym, ci bardziej zaawansowani zamierzali obra dalszy kurs na pnoc. Jako e forma dopisywaa a atmosfera bya znakomita, nikt nie chcia wraca. Wszyscy jak jeden m ruszyli dalej.
Na dziewitym kilometrze dotarli do krzya stojcego na rozstaju lenych drg i dopiero wtedy skrcili w lewo na tzw. "drog Osk". Jeszcze podkrcili i tak wysokie tempo, by po dotarciu do szlaku LGD skierowa si w kierunku Drzewicy. Ostatnie kilometry pokonywali bardzo szybko i na met usytuowan na skraju lasu przy ul. Pnocnej dotarli zgodnie z planem przed godz. 14.00. Jak si okazao, pokonali ponad 16 km, notujc czas 3 godz. i 24 min (razem z odpoczynkami).
Na mecie czekay kolejne atrakcje. Straacy OSP w Dbrwce rozpalili ognisko, przy ktrym mona byo si ogrza i upiec kiebaski. Rozegrano rwnie konkurencje sportowo-rekreacyjne, przynoszce mnstwo emocji i miechu. W rzucie szyszk wygraa Julia Wesoowska, natomiast rzut jajkiem w parach zakoczy si zwycistwem Ali Kalunej i Oliwii Pyzik.
Podczas oficjalnego podsumowania nienej imprezy nagrodzono zwycizcw i uhonorowano najmodsz uczestniczk rajdu - Juli Woniak z klasy trzeciej SP. Wrd wszystkich piechurw rozlosowano sprzt sportowo-turystyczny i gadety promocyjne ufundowane przez Urzd Gminy i Miasta oraz Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych.
Na zakoczenie prezes Krzyanowski zaprosi na kolejne imprezy propagujce turystyk piesz jako form aktywnego wypoczynku. Wiosn odbdzie si m.in. rajd pieszy poczony z promocj slackline (konkurencji utrzymania rwnowagi na tamie). LGD myli rwnie o innych przedsiwziciach. A wic bdzie si dziao!

Tekst i zdjcia Waldemar Pczkowski - Tygodnik Opoczyski TOP
 
15 luty 2018r.
Zmiana terminu Walentynkowego rajdu pieszego


Szanowni Pastwo. Organizatorzy ?II Walentynkowego Rajdu Pieszego? informuj, e zaplanowany na dzie 17 lutego 2018 r. rajd pieszy odbdzie si tydzie pniej, tj. w sobot 24 lutego 2018 r.
Osoby, ktre zoyy ju deklaracje udziau w imprezie nie musz wypenia ich po raz kolejny ? zachowuj one wano. W zwizku z powyszym wyduony zostaje termin skadania zgosze do dnia 24 lutego (czwartek) do godz. 12.00 w siedzibie ZEAS w Drzewicy, pok. nr 27, II pitro UGiM w Drzewicy, ul. Staszica 22. Start 24 lutego 2018 r., godz. 10.00 na Orliku.
Patronat medialny nad wydarzeniem obj Tygodnik Opoczyski TOP. Szczegy dotyczce rajdu znajd Pastwo w zacznikach.


Przepraszamy za zaistnia sytuacj.

Do pobrania:

 
6 luty 2018r.
Zarzd LGD "Nad Drzewiczk" informuje, e w dniu 30 stycznia 2018r. Sd Rejonowy dla odzi-rdmiecia w odzi Sd Gospodarczy XX Wydzia Gospodarczy KRS na posiedzeniu niejawnym postanowi wpisa w Krajowym Rejestrze Sdowym zmiany dotyczce statutu naszej organizacji.
Przypominamy, e podczas Walnego Zebrania Czonkw LGD "Nad Drzewiczk" w dniu 27 czerwca 2017 r. podjto uchwa ws. przyjcia nowego statutu stowarzyszenia, ktrego tre znajd Pastwo w zaczeniu.
Tre nowego statut znajduje si dziale Dokumenty>>Wewntrzne>>Statut lub pod tym linkiem.
 
31 stycznia 2018r.
Walentynkowy rajd pieszy (?a by moe i kulig?)


Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewsk
i oraz Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zapraszaj wszystkich mionikw pieszych wdrwek na II edycj ?Walentynkowego Rajdu Pieszego?, ktry odbdzie si w sobot 17 lutego 2018 r.
Podobnie jak w ubiegym roku organizatorzy zaplanowali 2 trasy: 15 i 12-kilometrow. Szlak wiodcy gwnie terenami lenymi i polnymi powinien okaza si bardzo atrakcyjny dla wszystkich uczestnikw rajdu. Jeli warunki atmosferyczne pozwol, oprcz rajdu pieszego, rwnolegle zostanie zorganizowany kulig. Bdziemy obserwowa rozwj sytuacji meteorologicznej i damy zna odpowiednio wczeniej.
Na uczestnikw rajdu jak zwykle czekaj atrakcje w postaci konkursw sportowych, czy wsplnego pieczenia kiebasek przy ognisku.
Zgoszenia udziau w rajdzie przyjmowane s do 15 lutego (czwartek) do godz. 12.00 w siedzibie ZEAS w Drzewicy, pok. nr 27, II pitro UGiM w Drzewicy, ul. Staszica 22, start 17 lutego, godz. 10.00 na Orliku.
Patronat medialny nad wydarzeniem obj Tygodnik Opoczyski TOP.
Szczegy dotyczce rajdu znajd Pastwo w zacznikach.

Serdecznie zapraszamy!
 
17 grudnia 2017r.

Znakomita pogoda, szybkie tempo, piewy i grzyby - tak w skrcie mona podsumowa przebieg II Rajdu Pieszego "Andrzejkowy survival", zorganizowanego przez Lokaln Grup Dziaania "Nad Drzewiczk" we wsppracy z Urzdem Gminy i Miasta w Drzewicy

Rajd andrzejkowy prawie jak majowy

Druga edycja "Andrzejkowego survivalu" zostaa przeprowadzona w sobot, 25 listopada. Podobnie jak poprzednie rajdy organizowane przez LGD "Nad Drzewiczk" wywoaa due zainteresowanie mionikw turystyki pieszej. Zgromadzia prawie pidziesit osb w rnym wieku - od dzieci po seniorw. Jak zawsze dopisali uczniowie Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpijczykw w Drzewicy oraz przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajciowej. Byli te gocie z Warszawy. Frekwencj naley wic uzna za sukces, tym bardziej, e w sobot organizowano w Drzewicy kilka innych imprez, m.in. senioriad.
Otwarcie rajdu miao miejsce na orliku, gdzie piechurzy zostali powitani przez prezesa LGD "Nad Drzewiczk" Andrzeja Krzyanowskiego, otrzymujc mapki i gar informacji organizacyjnych. Po godz. 9.30 wyruszyli na tras. Przewodnikiem by Waldemar Pczkowski, a kolumn rajdu zamyka Witold Chotecki, penic funkcj tzw. latarni.
Trzeba przyzna, e drzewiczanie znowu mieli szczcie do pogody. Sobota okazaa si ostatnim tak ciepym dniem roku. Temperatura przekraczaa 10o C i wiecio soce. Aura bya icie wiosenna, dlatego szo si znakomicie.
Trasa prowadzia najpierw ulic Stawow, ciek pieszo-rowerow i wzdu brzegw jeziora. Po przejciu przez drog powiatow w Dbrwce grupa wesza do lasu, by pniej zahaczy o tereny polne, a nastpnie malowniczym i pagrkowatym szlakiem dotrze od zachodu na urawi Gr. Tam wysuchaa legendy o urawiach, opowiedzianej przez prezesa LGD, po czym ruszya na drug cz trasy. Obraa kurs na wschd, maszerujc w kierunku darw. Po okreniu Domku Myliwskiego skierowaa si ku Drzewicy.
Podczas marszu humory dopisyway, a po lesie rozchodzio si echo piosenek piewanych przez modzie. Warto podkreli, e byy te grzyby. Piechurzy znaleli kilka adnych podgrzybkw i kurek. Jak na koniec listopada to sytuacja wyjtkowa.
Do mety usytuowanej na skraju lasu przy ul. Pnocnej caa kolumna dotara sporo przed czasem - kilkanacie minut po godz.13.00. Pokonaa 14,5 km, notujc czas 3 godz. i 30 min (razem z przerwami na odpoczynek). Tempo byo wic szybkie.
Na mecie czekay kolejne atrakcje. Przy ognisku rozpalonym przez straakw drzewickiej OSP mona byo upiec kiebaski, chleb czy ziemniaki. Rozegrano rwnie konkurencje sprawnociowe z nagrodami ufundowanymi przez Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Urzd Gminy i Miasta. W rzucie szyszk wygra Antek Szczepanik, natomiast konkurencja rzutu jajkiem w parach przyniosa triumf Oli Majcherek i Klaudii Szczepanik.
Podczas podsumowania rajdu zwycizcy konkursw otrzymali sprzt sportowo-turystyczny, a kilkadziesit nagrd rozlosowano wrd wszystkich piechurw. Puchar dla najmodszego uczestnika rajdu odebraa 7-letnia Zosia Cielik.
Prezes LGD pogratulowa wszystkim kondycji, dzikujc za wspprac na trasie i mi atmosfer. Oczywicie zaprosi na przyszoroczne rajdy. Najbliszy - walentynkowy - ju w lutym.

Tekst umieszczony dziki uprzejmoci redakcji ?Tygodnika Opoczyskiego TOP.
 
8 listopada 2017r. Email
Rajd pieszy ?II Andrzejkowy survival?


Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski oraz Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich mionikw pieszych wdrwek na 2. edycj rajdu pieszego pn.: ?Andrzejkowy survival?, ktry odbdzie si 25 listopada 2017r.
15-kilometrowy szlak wiodcy gwnie terenami lenymi powinien okaza si bardzo atrakcyjny dla wszystkich uczestnikw rajdu. Zaplanowana trasa jest do wymagajca, a aura rwnie okaza si moe kapryna, dlatego koniecznie naley przyj w odpowiednim stroju, zwracajc uwag przede wszystkim na obuwie, ktre bez problemu poradzi sobie z ewentualnym botem na trasie.

Na uczestnikw rajdu jak zwykle czeka mnstwo atrakcji w postaci konkursw i zawodw sportowych, a do osb, ktre niekoniecznie widz si w roli faworytw tych konkurencji, by moe umiechnie si szczcie w losowaniu.

Zgoszenia udziau w rajdzie mona skada do dnia 23 listopada (czwartek), godz. 12.00.
Patronat medialny nad wydarzeniem obj Tygodnik Opoczyski TOP. Szczegy dotyczce rajdu znajd Pastwo w zacznikach.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania:

 
17 lipca 2017r.
Szanowni Pastwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we wsppracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogosia IX EDYCJ KONKURSU ?POLSKA WIE ? DZIEDZICTWO I PRZYSZO?. Patronat honorowy nad konkursem obj Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki zwizanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUA OCENI PRACE W DWCH KATEGORIACH:
 1. 1. PRACE NAUKOWE (M. IN. PRACE DOKTORSKIE), POPULARNO-NAUKOWE I INNE NIENALECE DO TYCH DWCH KATEGORII, ALE PREZENTUJCE SZCZEGLNIE INSPIRUJCE I INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA PROBLEMATYK ROZWOJU WSI;
 2. 2. PRACE PREZENTUJCE DOROBEK KULTUROWY KRAJU I REGIONU, OPISUJCE INICJATYWY LOKALNE, DZIEDZICTWO HISTORYCZNE WSI (MONOGRAFIE WSI, ARCHIWALNE ZBIORY ZDJ STANOWICE ELEMENT DOKUMENTACJI, PAMITNIKI) ORAZ PRACE ILUSTRUJCE PRZYKAD SUKCESU W ROZWOJU POLSKIEJ WSI.

W konkursie preferowane s prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujce oryginalno w zakresie podjtej problematyki lub metodologii bada, napisane w sposb atrakcyjny dla potencjalnych czytelnikw. Spord zgoszonych prac Kapitua Konkursowa wybierze dwa wyrniajce si opracowania. Zwycizca w kadej z kategorii otrzyma nagrod pienin w wysokoci 5 TYSICY ZOTYCH. Nagrodzone prace bd mogy by wydane w postaci ksikowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYANIA PRAC MIJA 28 LIPCA 2017 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczce konkursu znajduj si na stronie internetowej organizatora WWW.FDPA.ORG.PL oraz s dostpne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: PAULINA DYMISKA, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituy Konkursowej i laureatw mona znale na stronie internetowej WWW.FDPA.ORG.PL oraz na WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACJA.FDPA.


Patronat honorowy: POLSKI KOMITET DO SPRAW UNESCO
Patroni medialni: WITRYNAWIEJSKA.ORG.PL, KULTURALUDOWA.PL

Zaczniki:

 
21 czerwca 2017r.
Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? serdecznie zaprasza czonkw LGD na Walne Zebranie sprawozdawcze, ktre odbdzie si w dniu 27 czerwca 2017 r (tj. wtorek). o godz. 14.00 w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27 A.

Proponowany porzdek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie proponowanego porzdku obrad.
 3. Przyjcie porzdku obrad.
 4. Wybr przewodniczcego, sekretarza oraz protokolanta zebrania.
 5. Sprawdzenie kworum i prawomocnoci zebrania.
 6. Wybr komisji uchwa i wnioskw.
 7. Przedstawienie:
  1. sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2016;
  2. sprawozdania finansowego wraz z informacj dodatkow z dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2016.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjcie uchwa w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2016;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacj dodatkow z dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2016.
 10. Przedstawienie sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD ?Nad Drzewiczk? za rok 2016.
 11. Podjcie uchwa w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD ?Nad Drzewiczk?;
  2. udzielenia absolutorium Zarzdowi.
 12. Omwienie zmian w statucie.
 13. Podjcie uchway w sprawie przyjcia nowego statutu Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?.
 14. Wolne wnioski, sprawy rne.
 15. Zamknicie zebrania.
Z uwagi na wano zagadnie przewidzianych w programie obrad, prosimy o niezawodne przybycie.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 2 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

wrzesień 2020
pwścpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

LGD w TVP